Třídy kvality jehličnatých dřevin FEEL WOOD

 
Popis    Kvalita A   Kvalita AB  Kvalita B  Kvalita INDUSTRIE
Suky v libovolném počtu do 1/3 šířky prkna  x      
  v libovolném počtu do 1/2 šířky prkna max u 50%    x    
  v libovolném počtu do 1/2 šířky prkna      x  
  v libovolném počtu a libovolné velikosti        x
  sukové trhliny musí být zatmeleny  x  x  x  
    sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm        x
   černé bodové suky do 8 mm  x      
   černé bodové suky do 15 mm    x  x  
Trhliny zatmelené koncové trhliny do 3 cm u max. 15%  x      
  koncové trhliny do délky odpovídající šířce prkna    x  x  
  koncové trhliny do 30 cm        x
Zásmolky 2 zásmolky na kus do velikosti 1 cm2 a 20%  x      
  5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm2 a 25%    x    
  5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm2 a 35%      x  
  v neomezeném množství        x
Dřeň do 1/3 délky prkna u 20%  x      
  po celé délce prkna u 25%    x    
  po celé délce prkna u 30%      x  
  po celé délce prkna        x
Zabarvení zamodrání přípustné        x
Napadení škůdci přípustné        x

Popis kvality A pro masivní podlahy FEEL WOOD

 
Suky Suky jsou přípustné v libovolném počtu, ale maximálně do velikosti jedné třetiny šířky prkna. Černé bodové suky jsou přípustné do maximální velikosti 8 mm. Je povolena maximálně jedna suková zátka na běžný metr vztaženo na celkový počet kusů.
Trhliny Trhliny by neměly být na pohledové straně. Jsou přípustné zatmelené procházející trhliny na koncové straně do maximální délky 3 cm a maximálně u 15% celkového počtu kusů.
Zásmolky Zásmolky jsou přípustné maximálně dva o velikosti 1 cm2 maximálně u 20% počtu kusů.
Zárosty kůry Zárostky kůry jsou přípustné do maximální velikosti 1 cm2 u 10% počtu kusů.
Dřeň Dřeň je přípustná maximálně u 20% celkového počtu kusů. Dřeň u prkna smí procházet maximálně do jedné třetiny délky prkna.
Zabarvení Přírodní zabarvení je přípustné. Zamodrání dřeva je nepřípustné.
Napadení škůdci Nepřípustné

Popis kvality B pro masivní podlahy FEEL WOOD

 
Suky Suky jsou přípustné v libovolném počtu, ale maximálně do velikosti jedné poloviny šířky prkna. Černé bodové suky jsou přípustné do maximální velikosti 15 mm. Jsou přípustné černě ohraničené suky  do průměru max. 25 mm u max 25% celkového množství, pokud jsou na jedné straně prkna pevně srostlé s dřevní hmotou. Malé vypadané a hranové suky jsou povoleny. Sukové zátky se mohou vyskytovat neomezeně. Sukové trhliny musí být zatmelené.
Trhliny Neprocházející trhliny jsou přípustné, pokud není ohrožen vzhled prkna. Jsou přípustné procházející trhliny na koncové straně do maximální délky odpovídajicí šíři kusu. Sukové trhliny jsou přípustné.
Zásmolky Zásmolky jsou přípustné maximálně pět o velikosti 2 cm2 maximálně u 35% počtu kusů.
Zárosty kůry Zárostky kůry jsou přípustné do maximální velikosti 2 cm2 u 30% počtu kusů.
Dřeň Dřeň je přípustná maximálně u 30% celkového počtu kusů. Dřeň u prkna smí procházet po celé délce prkna.
Zabarvení Přírodní zabarvení je přípustné. Zamodrání dřeva je nepřípustné.
Napadení škůdci Nepřípustné

Popis kvality A/B pro masivní podlahy FEEL WOOD

 
Suky Suky jsou přípustné v libovolném počtu, ale maximálně do velikosti jedné poloviny šířky prkna max. u 50% vztaženo na počet kusů. Černé bodové suky jsou přípustné do maximální velikosti 15 mm. Jsou přípustné černě ohraničené suky  do průměru max. 25 mm u max 15% celkového množství, pokud jsou na jedné straně prkna pevně srostlé s dřevní hmotou. Malé vypadané a hranové suky jsou povoleny. Sukové zátky se mohou vyskytovat neomezeně. Sukové trhliny musí být zatmeleny.
Trhliny Neprocházející trhliny jsou přípustné, pokud není ohrožen vzhled prkna. Jsou přípustné zatmelené procházející trhliny na koncové straně do maximální délky odpovídajicí šíři kusu. Sukové trhliny jsou přípustné.
Zásmolky Zásmolky jsou přípustné maximálně pět o velikosti 2 cm2 maximálně u 25% počtu kusů.
Zárosty kůry Zárostky kůry jsou přípustné do maximální velikosti 2 cm2 u 25% počtu kusů.
Dřeň Dřeň je přípustná maximálně u 25% celkového počtu kusů. Dřeň u prkna smí procházet po celé délce prkna.
Zabarvení Přírodní zabarvení je přípustné. Zamodrání dřeva je nepřípustné.
Napadení škůdci Nepřípustné

Popis kvality INDUSTRIE pro masivní podlahy FEEL WOOD

 
Suky Zdravé suky jsou přípustné v libovolném počtu a v jakékoliv velikosti. Sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm jsou přípustné.Nesrostlé a vypadlé suky do 30 mm jsou přípustné.
Trhliny Procházející trhliny jsou přípustné, pokud není ohrožen celkový vzhled prkna. Jsou přípustné procházející trhliny na koncové straně do maximální délky 300 mm.
Zásmolky Zásmolky jsou přípustné v neomezeném množství.
Zárosty kůry Zárostky kůry jsou přípustné ojediněle.
Dřeň Dřeň je přípustná. Dřeň u prkna smí procházet po celé délce prkna.
Zabarvení Přírodní zabarvení je přípustné. Zamodrání dřeva je přípustné.
Napadení škůdci Přípustné ojediněle
Stálost rozměrů V oblasti pera a drážky jsou přípustná nedohoblovaná místa případně vlnkování povrchu.
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail
  • © 2014-2021 Bopo.cz s.r.o. | Bohatý výběr podlah | Praha, Brno, Plzeň
  • Mapa stránek