GDPR - Informační memorandum

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Provozovatel e-shopu www.bopo.cz a zároveň Správcem osobních údajů je společnost Bopo.cz s.r.o., Francouzská třída 1922/23, 326 00, Plzeň, IČ: 03101851, zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni pod sp. zn. C 29866 .

Proč zpracováváme Vaše údaje a pro jaké účely?

Z důvodů uzavření a plnění kupní smlouvy
 • osobní údaje jsou zpracovávány  po dobu uzavírání smlouvy (realizace objednávky)
Z důvodů nutnosti splnění právní povinnosti
 • daňový doklad bude uchován v elektronické a papírové podobě po dobu 10 let z důvodů dodržení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • uplatnění práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu.
 
Pokud nám neposkytnete své Osobní údaje, není možné uzavřít kupní smlouvu a doručit zboží.
 
 

Jaké osobní údaje evidujeme?

 • jméno, příjmení, adresa, tel.číslo, e-mail, IP adresa

Komu a jaké osobní údaje dále poskytujeme?

Zpracovatel - IT společnost, u které máme uložena data
 • jméno, příjmení, adresa, tel.číslo, e-mail, IP adresa
Velkoobchod - zajišťuje expedici zboží
 • jméno, příjmení, adresa, tel.číslo, e-mail
Přepravní společnost - zajišťuje dopravu zboží
 • jméno, příjmení, adresa, tel.číslo, e-mail
Platební brána - on-line placení za zboží
 • e-mail
Heureka - zasílání dotazníků spokojenosti
 • e-mail

K čemu určitě Vaše osobní data nepoužijeme

 • k marketingovým účelům - rozesílání obchodních nabídek a reklamních sdělení předání dalším Správcům
 • k profilingu - automatická analýza dat

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

 • požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům
 • požadovat opravu poskytnutých osobních údajů
 • požadovat výmaz osobních údajů, pokud to není v rozporu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.
 • právo na přenos osobních údajů na jiného správce
 
Tyto požadavky zasílejte na e-mail info@bopo.cz
 

Jaké právní předpisy musíme dodržet při ochraně osobních údajů?

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
 • Zákon o ochraně osobních údajů 101/200 Sb.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Kam si stěžovat na nesprávné zacházení s osobními údaji?

 • požádat provozovatele o vysvětlení a nápravu, a to na e-mailovou adresu info@bopo.cz .
 • podat stížnost přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz .
 
Provozovatel (správce osobních dat) společnost Bopo.cz s.r.o. vynaloží maximální úsilí, aby nemohlo dojít k zneužití a neoprávněnému zpracování osobních údajů.
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail
 • © 2014-2021 Bopo.cz s.r.o. | Bohatý výběr podlah | Praha, Brno, Plzeň
 • Mapa stránek